040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Salo

Energiaa edullisemmin maalämmöllä

Rakennatko vai onko talosi energiaremontti ajankohtainen? Uudistaloissa maalämpö jo enemmän sääntö kuin poikkeus ja vanhempiin taloihin sen rakentaminen onnistuu erityisen helposti, jos entinen lämmitysjärjestelmä on vesi- tai öljykiertoinen. Lämpökaivo ja maalämpöpumppu ovat yhdistelmä, jonka avulla lämmitykseen kuluu energiaa jopa vain kolmasosa verrattuna sähkölämmitykseen.

Jo toteutetut maalämpöjärjestelmät ovat tuoneet isoja säästöjä myös asunto-osakeyhtiöille, teollisuusrakennusten ja julkisten kiinteistöjen omistajille. Lisäksi maalämpö on luonnonystävän valinta, sillä se on puhdasta, kallioon sitoutunutta ja joka kesä uudelleen varastoituvaa aurinkoenergiaa.

Luota laatuun sitoutuneeseen ammattilaiseen, kun valitset maalämpöurakoitsijaa. Kaivonporaus Peltomaa poraa Portek-normilämpökaivoja, jotka toteutetaan tiukkojen kiriteerien mukaisesti.

Salon kaupunki käsittelee rakentamisen lupahakemukset sähköisesti. Maalämpökaivo tarvitsee toimenpideluvan, jonka hakemiseen ohjeet löydät Salon kaupungin sivuilta. http://www.salo.fi/asuminenjaymparisto/rakentaminen/luvanhakeminenjakasittely/

Porakaivo pieneen ja suureen vedentarpeeseen

Pohjavettä muodostuu lähes kaikkialla, eniten sora- ja hiekka-alueilla. Porakaivo soveltuu veden lähteeksi omakotitaloihin, vapaa-ajanasuntoihin, maatiloille, puutarhoihin ja vaikka vesiosuuskuntien vesilaitoksille. Kaivo- ja pohjaveden pysyminen hyvänä turvataan estämällä pintavesien pääsy kaivoon. Huolellisesti rakennettuna ja ohjeiden mukaan huollettuna porakaivosi on lähes ikuinen. Kaivoveden laatu on kuitenkin syytä tutkia heti kaivon valmistuttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Vesilaitoksilla on omat määräyksensä veden laadun arvioinnista.

Meillä on pian 30 vuoden kokemus porakaivojen rakentamisesta sekä sisämaassa että merenranta-alueella. Toimitamme sinulle Poratek-normiporakaivon, jonka materiaalit ovat kestäviä ja talousvesikäyttöön soveltuvia ja joka rakennetaan vaihe vaiheelta huolellisesti.

Perusta porapaaluille

Porattujen teräsputkipaalujen käyttö perustusrakentamiseen kasvaa voimakkaasti. Moni omakotirakentaja haluaa välttää suuret kaivu- ja maansiirtotyöt, mutta porapaaluilla on paljon muitakin etuja. Ne sopivat erityisesti kohteisiin, joissa maaperä on lohkareista tai kallio voimakkaasti viettävää. Porapaalut voidaan asentaa mittatarkasti ja ne kestävät suuria pistemäisiä kuormia, joten niitä käytetään myös suurissa rakennuksissa, liikenneväylillä rata- ja siltarakenteissa ja tunneleissa.

Palvelemme alueella Salo sekä muu Lounais-Suomi.