040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Uusikaupunki

Maalämpö säästää kustannuksia ja ympäristöä

Uusikaupunki on yksi Hinku-kunnista eli niistä suomalaisista kunnista, joita kehitetään määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta. Kaupungissa onkin onnistuttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi vuoden 2007 jälkeen. Hyvät tulokset ovat seurausta muun muassa siitä, että sekä monissa omakotitaloissa että suuremmissa kiinteistössä on siirrytty uusiutuvaan energiaan, kuten maalämpöön.

Maalämpö on energiaviisas investointi joka maksaa itsensä takaisin sitä nopeammin, mitä suuremmasta rakennuksesta on kysymys. Toisaalta nykyiset maalämpöpumput ovat niin tehokkaita, että merkittäviä, useiden kymmenien prosenttien säästöjä syntyy jo pienissäkin taloissa. Tiesitkö, että maalämpöpumpun hyötysuhde kasvaa entisestään, jos lämpökaivoa hyödynnetään myös jäähdytykseen? Silloin lämpimästä rakennuksesta maaperään johdettu lämpö varastoituu taas takaisin kallioon. Jäähdytys on helppo ja edullinen toteuttaa ja käyttää.

Maalämpökaivon poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Lisäohjeita ja lupakaavalleen löydät Uudenkaupungin verkkosivuilta kohdasta toimenpidelupa ja lupamenettely. http://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-luvat

Talousvettä maaseudulle ja mökkikansalle

Parhaita pohjavesialueita ovat hiekasta ja sorasta koostuvat harjut ja rantakerrostumat sekä löyhärakenteiset hiekkaiset moreenimuodostumat. Sellaisilla alueilla pohjavesi on yleensä laadultaan erinomaista. Porakaivon voi rakentaa miltei kaikkialle, niin sisämaahan kuin rannikolle ja saaristoon. Sisämaassa kaivon tuottoisuus taataan viime kädessä paineaukaisulla, meren läheisyydessä on usein tyydyttävä vähäisempään tuottoisuuteen. Meillä on sama tavoite kuin asiakkaallamme: oikein rakennettu ja toimiva kaivo.

Kaivonporaus Peltomaa on Poratek-urakoitsija, joka on sitoutunut laatuun sekä materiaalien että työtapojen osalta. Muista myös, että vanhakin kaivo kannattaa monesti pudistaa ja kunnostaa, jos veden laatu ja kaivon sijainti ovat hyvät.

Me arvioimme kaivosi kunnon ja laitamme sen kuntoon, jos se on mahdollista ja järkevää.

Porapaalutus kaikkeen rakentamiseen

Porapaalutuksessa teräksinen putki porataan maakerrosten läpi lujaan kallioon. Porapaalut sopivat kaikkeen perustusrakentamiseen, ja niiden avulla rakennukselle saadaan käytännössä ikuinen ja painumaton alusrakenne.

Porapaaluperustus säästää monilta perinteisiltä aikaa vieviltä työvaiheilta, kuten kaivu-, maansiirto- ja valutöiltä. Varsinkin omakotirakentaja arvostaa myös sitä, että työmaa pysyy siistinä. Porapaalujen asentaminen käy mittatarkasti myös vaativissa olosuhteissa. Parhaimmillaan porapaalut ovat, kun kallioperä on jyrkän viisto, maaperässä on lohkaremaisia kappaleita tai kun rakenteiden kuormat ovat pistemäisiä ja suuria.