040 550 7424


Maalämpo, Lämpökaivo, Porapaalutus Pori

Maalämpö – ekologista energiaa

Ekologisuus on yksi Porin Asuntomessujen 2018 teemoista, joten on odotettavissa, että Karjanrannan alueelle porataan uusiutuvaa ja puhdasta energiaa hyödyntävä lämpökaivo jos toinenkin. Kaivonporaus Peltomaa on tietysti projektissa mukana, ja olemmekin poranneet lämpökaivoja uudelle Karjarannan Asuntomessut alueelle. Kun sähkön, öljyn ja kaukolämmön hinta nousee, maalämpöpumppu on yhä houkuttelevampi vaihtoehto sekä pientaloihin että suurkohteisiin.

DSC_1822 

 

Koko Suomessa jo puolet uusien omakotitalojen rakentajista valitsee maalämmön. Sillä korvataan myös vanhojen talojen öljy- tai sähkölämmitysjärjestelmiä ja kaupunkikiinteistöissä jopa kaukolämpöä. Pikku hiljaa kallioon varastoitunutta energiaa on alettu hyödyntää myös muualla kuin asunnoissa: tuotantolaitoksissa sekä liike- ja julkisissa rakennuksissa. Ja mitä suurempi kohde, sitä suurempi säästö. Lisäarvoa tuo se, että lähes samalla investoinnilla ja minimaalisilla käyttökustannuksilla hoituu myös rakennuksen jäähdytys. Viilennysominaisuus lisää asumismukavuutta ja parantaa maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta. 

Poratek-urakoitsijana Kaivonporaus Peltomaa toteuttaa maalämpökaivot alan tiukimpien kriteereiden mukaan. Maalämpöjärjestelmää varten tarvittavan luvan voit hakea Porin kaupungin sivuilta. http://pori.fi/ymparistovirasto/rakennusvalvonta/rakennuslupa.html

Porakaivosta talousvettä rannikollakin

Sateesta ja lumien sulamisvesistä muodostuu pohjavettä, kun ne suodattuvat ja varastoituvat maa- ja kallioperään. Porakaivo tehdään poraamalla reikä peruskallioon, jolloin vesi kerääntyy reikään. Pumpun avulla vesi nostetaan rakennukseen käyttövedeksi. Pohjavesi on yleensä sellaisenaan käyttökelpoista, mutta kaivon valmistuttua veden laatu on aina syytä tutkia. Porakaivon voi tehdä myös saareen, mutta meren läheisyyteen porataan pääsääntöisesti matalampia kaivoja kuin sisämaahan, jotta vältetään meriveden sekoittuminen makeaan veteen. 

Toimitamme Poratek-normiporakaivoja, jolloin kaivosi on suunniteltu ja toteutettu tarkat laatukriteerit täyttäen.

Porapaalut – rakennusten ja laitureiden perustukseen

Porapaalutuksella voi toteuttaa pitkäaikaisen ja painumattoman perustuksen vaativille alueille, kuten pehmeille ja paksuille maille. Porapaalutuksessa teräsputki viedään maakerrosten läpi kallioon haluttuun syvyyteen. Porapaaluja käytetään kaikessa perustusrakentamisessa, esimerkiksi pientaloissa, tehtaissa, silloissa, laitureissa ja voimalinjoissa. Ne voidaan asentaa tarkasti ja kaikkiin maaperäolosuhteisiin.

Palvelemme maalämpö-, porakaivo- ja erikoisporausasioissa paikkakunnalla Pori sekä muualla Satakunnassa.