040 550 7424


Maalämpo, Lämpökaivo, Porapaalutus Kankaanpää

Maalämmön suosio kasvaa

Jo puolet omakotirakentajista päätyy edulliseen ja ympäristöystävälliseen maalämpöön, mutta se tuottaa halpaa energiaa jo lukuisissa suurkohteissakin. Saneeratuissa kohteissa säästöt lämmityskuluissa ovat olleet parhaimmillaan noin 70 prosenttia. Maalämpöpumppu käyttää energiaa yhden yksikön ja tuottaa kolme. Ja koska kulutus on pientä, myös päästöt ovat pienet. Lisäksi maalämpö on kallioon varastoitunutta aurinkoenergiaa, puhdasta jo sellaisenaan. Kolmas hyvä syy maalämmön valintaan on sen helppous. Säännöllistä tarkastusta tai mahdollista huoltoa vaativat lähinnä vain järjestelmän kuluvat osat. Optimaalisesti toimiva maalämpöjärjestelmä on oikein rakennettu.

Kaivonporaus Peltomaa poraa lämpökaivot ja asentaa keruuputket yli 25 vuoden kokemuksella.

Maalämpökaivon poraamiseen tarvittavan toimenpidelupalomakkeen löydät Kankaanpään kaupungin sivuilta. http://www.kankaanpaa.fi/html/fi/1052809120207731056.html

Porakaivosta puhdasta vettä

Oma porakaivo on ratkaisu silloin, kun kiinteistöä ei voida liittää yleiseen vesijohtoverkkoon. Porakaivo sopii myös silloin, kun vedentarve on suurta, esimerkiksi maataloudessa tai puutarhoilla. Hiekka- ja soramailla pohjavettä on runsaasti, ja se on yleensä hyvälaatuista. Ja jotta se myös pysyisi hyvänä, raivon rakentamisessa pitää aina huolehtia myös pohjaveden suojelusta.

Meiltä saat Poratek-normiporakaivon, joka tehdään huolella ja asianmukaisilla, kestävillä materiaaleilla. Muista myös kotitalousvähennys!

Perustukset porapaaluilla

Kallioon porattavia teräspaalut sopivat hyvin suurten rakennusten, esimerkiksi toimistojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten perustuksiin, joissa pistemäiset kuormat ovat suuria. Toisaalta ne ovat entistä houkuttelevampi vaihtoehto myös perinteisille betoni- ja harkkoperustuksille pientaloissa. Porapaalut kiinnitetään kantavaan kallioon, ja niiden päälle voi perustaa sekä kalliotonteilla että pehmeiköillä. Poraamalla paalut saadaan kiinnitettyä tarkasti, ja niiden avulla perustus on nopea toteuttaa kaikkina vuodenaikoina. 

Kysy lisää porapaalujen eduista meiltä! Meiltä saat maalämpö-, porakaivo- ja erikoisporaukset paikkakunnalla Kankaanpää sekä lähiympäristössä.