040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Laitila

Maalämpö on energiapihi vaihtoehto

Maalämpöä on pidetty jo pitkään yhtenä varteenotettavimmista lämmitysmuodoista. Viime vuosina sen kilpailuasema muiden lämmitysjärjestelmien rinnalla on entisestään parantunut, kun maalämpöpumppuja on kehitetty entistä tehokkaammiksi ja tekniikan hinta on jonkin verran laskenut.

Energiaremontin jälkeen lämmityskustannukset ovat pienentyneet kohteesta riippuen jopa 40–70 prosentilla, ja edullisempi tekniikka lyhentää sekin järjestelmien takaisinmaksuaikaa.

Uusissa ja remontoitavissa omakotitaloissa maalämpöpumppu on kaikkein suosituin lämmitystapa. Toisaalta säästöjä kannattaa hakea juuri sieltä, missä kulutuskin on suurta, joten lämpökaivo ja maalämpöpumppu tuottavat yhä useammin myös teollisuushallien ja julkisten rakennusten lämmön.

Kallioperän lämpötila pysyy läpi vuoden muutamassa plusasteessa, joten kesällä lämpökaivoa voi hyödyntää jäähdyttämiseen. Viilennyksen toteuttaminen onnistuu pienellä lisäinvestoinnilla, ja sen käyttökustannukset ovat vähäiset.

Maalämpökaivon poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Sen saa pyytämällä Laitilan kaupungin (vaihde 02 85 011) teknisestä toimesta.

Puhdasta vettä porakaivosta

Pohjaveden pinta laskee usein kesäisin, ja rengaskaivot saattavat kuivua. Syvälle kallion halkeamiin varastoitunut vesi on paremmassa tallessa, joten omasta porakaivosta voi nauttia puhdasta vettä pitkienkin hellejaksojen jälkeen.

Koska porakaivo ulottuu maan pinnalta suoraan pohjaveteen, pintaveden pääsy porareikään on estettävä tiiviillä kaivo- ja kansirakenteilla. Kun tilaat kaivosi asiantuntevalta Poratek-urakoitsijalta, voit luottaa siihen, että se tehdään tarkkojen laatukriteerien mukaan ja ympäristö huomioiden.

Suomalainen pohjavesi on suodattunut paksujen maakerrosten läpi ja puhdistunut siinä samalla. Siksi se on useimmiten raikasta ja hyvänmakuista. Silloinkin, kun veden laatu ei täytä kaikkia odotuksia, sitä voidaan parantaa erilaisin suodattimin.

Porapaalutus on jokapaikan perustusratkaisu

Porapaalut ja -paalutus ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi, ja sen myötä myös niiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Menetelmä sopii esimerkiksi pientaloihin, teollisiin rakennuksiin sekä kunnallistekniseen rakentamiseen.
Omakotitaloonkin porapaalutus on kannattava ja kustannustehokas perustamistapa erityisesti, jos perustaminen perinteisillä menetelmillä vaatisi paljon kaivu- tai louhintatöitä ja maa-ainesten kuljetuksia. 

Suurissa kohteissa ja vaativissa maaperäolosuhteissa porapaalujen etuja ovat mittatarkka asennus, suuri pistemäisten kuormien kantokyky ja vetojännitysten kesto.

Kaivonporaus Peltomaa toteuttaa myös muut erikoisporaukset, kuten tarkastuskaivot soramontuille ja ilmastointireiät tunneleihin.

Ota yhteyttä, kun tarvitset porauspalvelua Laitilassa tai muualla Satakunnassa.