040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Kaarina

Maalämpö sopii uuteen ja vanhaan rakennukseen

Edullista ja ekologista maalämpöä rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen hyödynnetään jo joka toisessa uudessa omakotitalossa. Energiaremonttien yhteydessä moni päätyy korvaamaan yhä kalliimmaksi käyvän öljy- tai sähkölämmityksen maalämmöllä – ja yllättyy iloisesti säästöstä. Tehokas maalämpöpumppu saattaakin säästää jopa 75 prosenttia lämmityskustannuksista.

Energiakaivojen poraaminen on yleistynyt myös kerrostaloyhtiöissä sekä suurissa liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöissä. Monissa kohteissa maalämpö on osoittautunut merkittävästi halvemmaksi kuin kaukolämpö.

Lisäetua saavutetaan sillä, että lämpökaivo toimii kesällä viileän ilman varastona, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös viilennykseen lähes ilman lisäkuluja.

Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen tarvitaan Kaarinassa asemakaava-alueella toimenpidelupa, haja-asutusalueella riittää toimenpideilmoitus.

Tarvittavan lomakkeen löydät Kaarinan kaupungin sivuilta.

https://www.kaarina.fi/asuminen_rakentaminen/rakennusvalvonta/fi_FI/lomakkeet/

Vesikaivot tuottoisuustakuulla

Suomessa porakaivojen keskisyvyys on 50–80 metriä, mutta syvyys voi poiketa keskiarvosta paljonkin riippuen paikallisista olosuhteista ja ympäristön muista rakennelmista. Esimerkiksi meren läheisyydessä kaivot ovat keskimäärin matalampia kuin sisämaassa. Etukäteen on kuitenkin mahdoton sanoa, kuinka syvältä kalliosta vettä löytyy.

Kaivonporaus Peltomaa toimittaa porakaivot aina vesimäärätakuulla Poratek-normiporakaivon kriteerien mukaan. Yleensä vettä saadaan riittävästi poraamalla, mutta jos niin ei käy, turvaudutaan vesipaineaukaisuun.

Porauksen jälkeen kaivo puhdistetaan, sen tuotto mitataan ja pumppu asennetaan. Noin viikon kuluttua poraamisesta vettä voi alkaa käyttää talous- ja juomavetenä.

Porapaaluperustus on painumaton ja pitkäikäinen

Porapaalutuksessa teräsputki asennetaan poraamalla kallioon, jolloin se toimii kantavana rakenteena.

Porapaalutus sopii monenlaisten talo- ja infrakohteiden perustamiseen omakotitaloista tehtaisiin ja silloista maantietunneleihin. Se on paras ratkaisu, kun rakenteen pitää kestää suuria pistemäisiä kuormia.

Perinteisiin lyöntipaaluihin verrattuna porapaalut on helpompi asentaa mittatarkasti. Ne toimivat silloinkin, kun rakennuspaikalla on jyrkästi viettävää kalliota tai lohkareinen, vaikeasti läpäistävä maaperä.

Menetelmä aiheuttaa vain vähän tärinää, joten sitä voidaan käyttää myös muiden rakennusten lähellä.

Palvelemme yksityisiä ja yrityksiä paikkakunnalla Kaarina ja muualla Varsinais-Suomessa.