040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Lohja 

Maalämpö – ympäristöystävällinen ja edullinen vaihtoehto

Maalämpö yleistyy energiamuotona vuosi vuodelta sekä pientaloissa että suurkohteissa. Se onkin jo suosituin lämmitystapa sekä uudisrakentajien että lämmityssaneeraajien omakotitaloissa. Maan alla on uusiutuva energiavarasto, joka voittaa mennen tulleen kalliin sähkön, öljyn ja kaukolämmön, sillä se säästää niin ympäristöä kuin rahaa. Yhtä kuluttamaansa yksikköä kohti maalämpöpumppu tuottaa kolme yksikköä energiaa. Lämpökaivoa voidaan hyödyntää joko ainoana lämmön lähteenä tai lisälämpönä pientalojen lisäksi kerrostaloissa, tehtaissa, liikerakennuksissa, julkisissa rakennuksissa ja vaikkapa kirkoissa. Lämpökaivosta saa pienellä lisäinvestoinnilla ympärivuotisen, jotta sen avulla saa vaivattoman ja kustannustehokkaan maajäähdytyksen. Lämpökaivo on periaatteessa ikuinen, ja huoltoa kaipaavat lähinnä järjestelmän kuluvat osat. Kaivonporaus Peltomaa mitoittaa ja rakentaa lämpökaivon ammattitaidolla, jolloin luvatut säästölupaukset saadaan toteutettua! Kaupunki ohjaa hakemaan lämpökaivon poraamiseen tarvittavan luvan Lupapiste-palvelusta. Lisätietoja Lohjan kaupungin verkkosivuilta.

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/luvan-hakeminen-ja-maksut/ 

Porakaivolla puhdasta ja raikasta pohjavettä

Porakaivon avulla saat vettä niin kotiin kuin mökille kaikkiin tarpeisiin. Poraaminen ja pumpun asennus sujuvat yleensä päivässä, joten porakaivo on nopea vaihtoehto. Käyttöönotto on mahdollista noin viikon kuluttua poraamisesta. Pitkäikäinen porakaivo huolehtii vedensaannista vuosikymmeniä eteenpäin. Hyvin rakennettu ja säännöllisesti huollettu kaivo on paras tae siitä, että pohjavesi säilyy puhtaana ja raikkaana tulevaisuudessakin. Tuotto pysyy tasaisena yleensä silloinkin, kun kuivuus jatkuu pitkään ja pohjaveden pinta laskee. Kun valitset meidät, voit luottaa laadukkaaseen palveluun, kestäviin materiaaleihin ja huolelliseen työhön. Tämän lisäksi toimitamme kaivon vesitakuulla. Meiltä saat myös ylläpitohuollon sekä arvion vanhan kaivosi kunnosta ja korjaustarpeesta.

Porapaaluilla tarvittava kantavuus vaativiinkin kohteisiin

Porapaaluille perustetut rakenteet ovat yleistyneet, kun rakentaminen on siirtynyt yhä haastavampiin pohjaolosuhteisiin. Porapaalut porataan maahan perustussuunnitelman mukaisiin paikkoihin riiittävän syvälle kallioon, jotta saadaan rakennukselle tarvittava kantavuus sekä kestävä ja painumaton perustus. Ne kestävät suuria pistekuormia ja vetojännityksiä, joten porapaaluille voidaankin perustaa kaikenkokoisia rakennuksia pientaloista teollisiin rakennuksiin sekä esimerkiksi laiturit ja sillat. Erityisesti ne sopivat paikkoihin, joissa maaperän kantavuus on huono, joissa on vaikeasti läpäistävää maaperää kuten lohkareita, kiviä tai vanhoja perustusrakenteita tai joissa on voimakkaasti viettävä kalliopinta. Teräspaalujen poraaminen ei aiheuta juurikaa tärinää, joten menetelmä ei vahingoita ympäröiviä rakennuksia silloinkaan, kun työskennellään niiden lähellä. Omakotirakentajan kannalta porapaalutus on nopea ja täysin vuodenajasta riippumaton menetelmä. Myös rakennuspaikka pysyy siistinä, kun massiivia maansiirtoja ja kaivuja ei tarvita.

Toteutamme lämpökaivo-, porakaivo- ja erikoisporaukset niin yksityisille kuin yrityksille. Kun haluat kokeneen ja luotettavan urakoitsijan Lohjalla tai muualla Uudellamaalla, ota yhteyttä!