040 550 7424


Porakaivo

Porakaivo

Normiporakaivo on rakennettu tarkkojen laatuvaatimusten mukaan. Sen saat vain Poratek-urakoitsijalta.

Porakaivon kriteerit

1. Mikä on normiporakaivo

 • Normiporakaivolla määritetään vähimmäistaso/-määreet, joilla porakaivo tehdään.

2. Normiporakaivon sijoitus

 • Sijoitus ulos
 • Suositeltava etäisyys lämpökaivoon vähintään 15 metriä
 • On huomioitava järkevä etäisyys mahdollisiin saastelähteisiin
 • Asiakas päättää kaivon paikan

3. Normiporakaivon halkaisija

 • 130 mm on normiporakaivon minimihalkaisija, mikä tarkoittaa kallioreiän halkaisijaa

4. Normiporakaivon suojaputki

 • Suojaputkea käytetään estämään irtoaineksen pääsy kaivoon
 • Suojaputkea käytetään aina
 • Upotus kiinteään kallioon 1–6 m

4.1. Muovinen suojaputki

 • Muovista suojaputkea voidaan käyttää jos maata on enintään 3 m
 • Seinämävahvuuden on oltava vähintään 6,3 mm, jolloin ulkoisen rasituksen kesto on riittävä
 • Materiaalina polyeteeni

4.2. Teräksinen suojaputki

 • Käytetään aina, jos maakerros on yli 3 m, maakerroksen ja mahdollisesti rikkonaisen pintakallion putkitukseen
 • Teräsputken luokitusvaatimus on vähintään s235 jo seinämävahvuus vähintään 4,5 mm
 • Pitää aina käyttää sisämuovitusta

5. Pintavesieristys

 • Pintavesieristys tehdään aina

5.1. Muovisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

 • Muovista eristysputkea käytetään estämään pintavesien pääsy kaivoon
 • Tiivistys tehdään joko betonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

5.2. Teräksisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

 • Tiivistys tehdään joko betonoimalla, manglaamalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

6. Normiporakaivon syvyysmitoitus

 • Huomioidaan paikalliset olosuhteet
 • Kun kaivoon on saatu tarvittava tuotto, porataan tarvittava sakkatila

7. Normiporakaivon koepumppaus

 • Tehdään aina
 • Paineaukaisun jälkeen vähintään 1 vrk, pl. saaristo

8. Normiporakaivon vesipaineaukaisu

 • Tehdään tarvittaessa, mikäli poraamalla ei saada sovittua vesimäärää

9. Porauskaluston vaatimukset

 • Porauskaluston on oltava tarkoitukseen soveltuva
 • Kompressorin on oltava tyyppihyväksyttyjä painelaitemääräysten mukainen
 • On käytettävä ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä ilmatyökaluja
 • Porauskaluston ja paineilmaletkujen on kestettävä kompressorin maksimaalinen työpaine

10. Takuut

10.1 vesimäärätakuu/2 vuotta

10.2 vesilaatutakuu

 • Ei anneta

11. Dokumentointi ja arkistointi

 • Jokaisesta normiporakaivosta tehdään Poratek-porausraportti, joka lähetetään asiakkaalle.

  Hyvä kaivo