040 550 7424

  Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Kirkkonummi

  Maalämpö on uusiutuvaa ja edullista energiaa

  Kallioperässä on lämpövarasto, jonka aurinko lataa joka kesä uudelleen. Maalämpöpumppu taas on tehokas laite, joka käyttää energiaa yhden yksikön ja tuottaa kolme. Siksi maalämpö on niin ekologista ja edullista energiaa.

  Lämpökaivo on lämmönlähde, mutta se on myös viileävarasto, jota voidaan hyödyntää rakennuksen jäähdytyksessä lähes ilman lisäkustannuksia ja ilman jäähdytyskoneiden aiheuttamia meluhaittoja.

  Maalämpö on jo pitkään ollut halutuin lämmitysmuoto sekä uusissa että remontoitavissa omakotitaloissa. Viime vuosina se on kasvattanut suosiotaan myös suurten kiinteistöjen energiajärjestelmänä. Myös maaviileä toimii kaiken kokoisissa kohteissa.

  Maalämpökaivon poraamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ohjeet luvan hakemiseksi ja tarvittavan lomakkeen löydät. Kirkkonummen kaupungin rakennusvalvonnan sivuilta

  http://www.kirkkonummi.fi/prime_476/prime100.aspx

  Talousvettä haja-asutusalueelle ja kesäasunnoille

  Pohjavettä on sielläkin, mihin kunnan vesihuolto ei ulotu. Se on muodostunut pinta- ja sulamisvesistä suodattumalla maakerrosten läpi. Pohjavesi kerääntyy erityisesti kallioperän ruhjeisiin, mutta maan pinnalta on mahdoton arvioida, missä ja kuinka syvällä tuottoisa pohjavesivarasto sijaitsee.

  Porakaivoa rakennettaessa huomioidaan aina paikalliset olosuhteet ja esimerkiksi ympäristössä sijaitsevat rakennelmat.

  Me neuvomme sinua kaivon paikan valinnassa ja rakennamme sinulle Poratek-normiporakaivon. Se tehdään tarkkojen laatukriteerien mukaan, jotta pohjavesi – sinun juomavetesi – pysyy puhtaana ja raikkaana.

  Me myös puhdistamme vanhan kaivosi ja annamme arvion sen kunnostamistarpeesta, jos veden laatu on huonontunut tai muita ongelmia on ilmennyt.

  Omakotitalo teräspaaluille

  Moni kirkkonummelainen omakotirakentaja on valinnut uuden kotinsa perustuksiksi porapaalut.

  Nimensä mukaisesti porapaalut porataan maahan perustussuunnitelman mukaisiin paikkoihin ja riittävän syvälle kallioon, jotta saavutetaan tarvittava kantavuus. Porapaalut sopivat kaikenlaisiin pohjaolosuhteisiin ja ovat paras ratkaisu esimerkiksi silloin, kun rakennuspaikalla on voimakkaasti viettävää kalliota tai vaikeasti läpäistävää maaperää.

  Porapaalut voidaan asentaa tarkasti paikalleen, ja ne sopivat kaikentyyppisten rakennusten perustamiseen

  Kokenut ja luotettava urakoitsijasi paikkakunnalla Kirkkonummi ja muualla Uudellamaalla on Kaivonporaus Peltomaa. Ota yhteyttä!