040 550 7424


Maalämpö, Lämpökaivo, Porapaalutus Rauma

Maalämpö säästää ympäristöä ja rahaa

Rauma on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Käytännössä se tarkoittaa, että kaupunki tavoittelee 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Koska asuntojen lämmitystapa on yksi suurimmista energian kuluttajista ja päästöjen aiheuttajista, uusiutuva ja päästötön maalämpö on erinomainen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä – ja säästää samalla asumiskuluissa.

Ekologinen maalämpöpumppu tuottaa sähköä noin puolessa uusista omakotitaloista ja yhä useammin myös saneerauskohteissa. Maalämpöjärjestelmät sopivat erinomaisesti myös suuriin kiinteistöihin, joissa lämpöenergiaa tarvitaan paljon. Järjestelmä tuottaa myös ympärivuotista hyötyä, sillä maalämpökaivon avulla on mahdollista tuottaa myös viilennys.

Olemme Poratekin jäsen, joten meiltä saat työn ja materiaalien osalta laadukkaan normilämpökaivon.

Lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen tarvitaan Raumalla toimenpidelupa. Lupahakemuksen löydät Rauman kaupungin sivuilta. https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamisen-lomakkeet-ja-ohjeet/

Hyvä vesi omasta porakaivosta

Porakaivoja porataan ja rakennetaan läpi vuoden. Porakaivo on hyvä vaihtoehto haja-asutusalueen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöihin, mutta myös suurempiin kohteisiin, kuten puutarhoihin tai vesilaitoksille. Porakaivo voidaan tehdä myös saareen tai merenrantaan. Kaivonporaus Peltomaalta saat porakaivon avaimet käteen -periaatteella ja kaivollesi vesitakuun. Jokainen kaivomme on huolellisesti ja kestävillä materiaaleilla rakennettu Poratek-normiporakaivo.

Poraaminen ja tarvittavat asennukset vievät kesäaikaan yleensä vain päivän, ja noin viikon kuluttua, puhdistuspumppauksen jälkeen, voit alkaa nauttia puhtaasta suomalaisesta pohjavedestä. Jos vanhan kaivosi veden laatu on huonontunut, kysy meiltä myös arviota sen kunnosta ja puhdistuksesta.

Porapaalutus ja muut erikoisporaukset

Kallion varaan voi rakentaa vaativimmatkin pohjarakenteet. Jos rakennuspaikka on pehmeä, järkevä ratkaisu ovat porapaalut. Niiden avulla perustusrakentaminen on nopeaa, varmaa ja edullista. Tärinää aiheuttamaton porapaalutus on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun lähistöllä on arvokkaita ja herkkiä rakennuksia. Poraamme myös muita erityiskohteita, kuten soramonttujen tarkastuskaivot ja ilmastointireiät tunneleihin ja luoliin.

Kaivonporaus Peltomaa palvelee paikkakunnalla Rauma sekä muualla Satakunnassa.